Nätverksträff med TänkBar

Kunskapsarbete och kommunikation är i praktiken tankearbeten, d v s man utvecklar, producerar och levererar genom sitt tänkande.

De verksamheter som bäst lyckas utvinna sin hjärnkraft och förstärka sin samlade tankeförmåga är de som blir mest konkurrenskraftiga. TänkBar förstärker just tankearbeten.

Välkommen att träffa två TänkBaristas (Thomas de Ming och Annica Johnson) som under kvällen ger dig en inlevelse av hur man ”snabbt, sinnrikt och samordnat” kan förstärka människors förmåga att tänka tillsammans och därmed skapa ett mycket bättre framåtdriv i verksamheten.

Thomas de Ming är grundare av Ming Company, ett företag som hjälper verksamheter att komma i bättre form när de ska tänka, lära och förbättra.
Han har utvecklat flera tankestödjande koncept som exempelvis TänkBar (lättare att tankeproducera tillsammans) och Flowroom (tankeförstärka lokaler).

Annica Johnson är ledare för TänkBar by Sweden och använder nu sina erfarenheter från top management inom bl a Scania för att låta TänkBar bli ett systematiskt stöd i alla typer av tankearbeten. TänkBar kan dukas upp i alla typer av miljöer och kan också bli en integrerad del i verksamheten. När Ming Company är klara med oss så kommer energin vara på topp för vår populära Speed-Networking, så slipa på din 1,5 minuters hisspitch!

Arkiv