ÅRETS KISTAFÖRETAG 2020
Strikersoft AB

Äntligen får vi dela ut priset Årets Kistaföretag! En enig jury bestående av Kista Business Networks Partnerföretag Kista Science City AB, PwC, EIT Digital och Aspia har utsett Strikersoft till Årets Kistaföretag 2020 med följande motivering:

Årets vinnare är ett Kistaföretag som ger allt till sista blodsdroppen.
Såväl VD som anställda engagerar sig i nätverkets alla aktiviteter och samverkansgrupper.
De har med stor energi visat en stark vilja att bidra aktivt till samarbete inom nätverket
Kista Business Network och med Kistas företag och andra aktörer i Kista.
Därigenom har årets vinnare skapat betydande positiva effekter för företagandet i området.

Vi gjorde ett hemma-hos-besök på Strikersofts kontor och överraskade med att dela ut priset.
Vi vill tacka Kistaföretaget Qbrick för videoproduktion!