Kista Business Network dataskyddspolicy

Kista Business Network värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Kista Business Network samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@kistabusinessnetwork.se

Genom att använda Kista Business Networks tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kista Business Network använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom medlemskap, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar ditt medlemskap eller någon annan av Kista Business Network tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. För att erbjuda dig tjänster och nyheter kan vi samla in följande information:

 • Information om hur du interagerar med Kista Business Network – hur du använder våra tjänster såsom vår hemsida.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Kista Business Networks tjänster. Kista Business Network behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)
För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Fullgöra våra avtal gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Fullgöra våra avtal gentemot dig
För att förhindra missbruk av Kista Business Networks tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Fullgöra våra avtal gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning


Kommunicera med dig.
Kista Business Network kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Kista Business Network) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till privacy@kistabusinessnetwork.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för fullgörandet av våra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid din data inom EU/EES

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för att fullgöra våra avtal, sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår webbplats. Vänligen se även Kista Business Networks dataskyddspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Kista Business Networks eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer anpassade för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.
 • Marknadsföringscookies

Kista Business Network använder marknadsföringscookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida, i marknadsföringsmail.

Automatiserad marknadsföring: Cookies från vår plattform för marketing automation gör att vi kan vara mer relevanta i vår kommunikation med dig. Baserat på personuppgifter som användaren lämnat frivilligt, t.ex. via formulär på vår hemsida, använder Kista Business Network denna information för att förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på hemsidan och via annonskanaler.

Analys: Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteende. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan.

Hur kan du kontrollera Kista Business Networks användande av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Fotografering och videos

Fotografier och videos kommer att tas under våra event, vare sig de är digitala/online eller fysiska, vi använder dessa för kommunikation och för marknadsföring (t.ex. annonser och sociala medier) om Kista Business Network partner – och medlemsföretag och dess aktiviteter. Det kan eventuellt förekomma att vi sätter ut namn och företag som du driver eller arbetar på. Genom att anmäla dig till våra events och aktiviteter så ger du tillstånd till Kista Business Network får använda och sprida den informationen.

Kista Business Network kommer att följa reglerna för svensk dataskyddslagstiftning.

Om du inte önskar finnas med på bild eller video vänligen informera oss per mail till contact@kistabusinessnetwork.se innan eventet och aktiviteten sker.
Om en bild önskar bli borttagen vänligen kontakta oss på contact@kistabusinessnetwork.se, vi kommer att ta bort bilden för framtida publiceringar men det kan vara svårt att ta bort något som redan finns upplagt och är spriden.

Kontakta oss

Kista Business Network är en bifirma till Iriguchi AB registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559122-9751 och har sitt säte på Kistagången 12, 164 40 Kista, Stockholms län.

Kista Business Network är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Kista Business Network följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök kistabusinessnetwork.se för mer information om Kista Business Network.

E-post: privacy@kistabusinessnetwork.se


Dataskyddspolicyn upprättades april 2018 och ändrades senast maj 2020.