ADRESS

Helio Kista,
Kistagången 12
16440 Kista

Magdalena Hagberg


VD & Founder

Medlemskap, Sponsorskap, Event & Seminarier, Marknadsföring

E-mail:
magdalena.hagberg@kistabusinessnetwork.se

Telefon:
070 – 575 88 06

Peter Gustavsson


Medlemskap, Marknadsföring & Sponsorskap

E-mail:
peter.gustavsson@kistabusinessnetwork.se

Telefon: 

070 – 694 99 05