GDPR Del 2, Workshop med Informationworker

Nu erbjuder vi ett specialtillfälle, där vi kommer att titta mer detaljerat på vad som ska göras. Du får tips och råd om hur du skall förbereda dig rent praktiskt för att möta kraven i GDPR. Du får även med dig något konkret hem: En checklista över vad som skall göras för att vara GDPR-klar.

Missade du nätverksträffen med tema GDPR den 28:e september? Det är lugnt, du kan fortfarande hänga med på denna för att få kunskap och insikter om GDPR-förordningen.

Varför ska du delta?
När du som företräder en organisation väl har fått övergripande information om vad som gäller fr o m den 25 maj 2018, då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft, kommer nästa fråga. Hur gör du nu, rent praktiskt? Var börjar du? Vilka skall vara involverade? Gäller det hela organisationen? Hur vet du att ni inte missar något? Hur visar du att ni uppfyller kraven osv? Du får svar på flera av dessa frågor och kommer dessutom att få möjlighet att ställa frågor rörande just er

Agenda

17.00 Start & välkommen
17.15 Workshop
– genomförandeplan
– ansvarsskyldighet
– dokumentation
– datainventering
– riskhantering
18.30 Diskussion och frågor
19.00 Slut

Varmt Välkommen!

Kista Entrepreneurs Network (KEN)

Ps. Detta är inte en vanlig nätverksträff utan ett specialtillfälle att titta närmare på GDPR, välkommen med anmälan
till nästa nätverksträff den 26:e oktober vars inbjudan skickas ut inom kort.

Arkiv