Artificiell Intelligens (AI) – Hetaste ämnet under 2018!

Kista Business Network välkomnar till nätverksträff med föreläsning och speed-nätverkande för nya kontakter i Kista!

Välkommen till mars månads nätverksträff under temat Artificiell Intelligens – nytta eller hot? Vilka tillämpningar finns?

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom Artificiell Intelligens (AI) och mer avancerade tekniker har utvecklats. Detta möjliggör implementation av AI inom olika sektorer och leder till utveckling av verksamheter och smarta samhällen. Men hur ska vi se på AI – Är det nytta eller hot? Vilken betydelse har AI för samhälle och näringsliv samt vilka problem kan det medföra? Vad händer år 2020?

I denna föreläsning ger Anne sin syn på AI, styrkor, potentiella fallgropar och tillämpningsområden. Den här föreläsningen är intressant för dig oavsett om området är nytt eller om du redan känner till en del.

Under speed-nätverkandet finns fantastiska möjligheter att utöka sitt nätverk med nya kontakter, samarbeten och partners. Det är spännande att följa alla kontakter som knyts och erfarenheter som utbyts, samarbeten som inleds och affärer som uppstår mellan medlemmar i nätverket.

Vi möter
Anne Håkansson, docent och lektor vid ICT-skolan, KTH har över 24 års erfarenhet av forskning inom flera olika AI-områden. Anne har applicerat AI-tekniker för Cyber-Physical Systems, Infrastructure and Reasoning samt har arbetat med att kombinera mänskliga sinnen i AI-system (AIC-system).

Petra Dalunde, COO för Kista Science City AB:s projekt och testbädd Urban ICT Arena, kommer och ger oss en uppdatering på vad som hänt under det senaste året och hur projektet framskrider.

Agenda
17.00           Drop-In med fritt nätverkande och Helio bjuder på förtäring
17.30           KBN hälsar välkommen
17.40           Petra Dalunde, Projektet Urban ICT Arena, Kista Science City AB
17.55           Föreläsning – AI med Anne Håkansson, KTH
18.40           Dagens mentimeter-frågor till nätverket
18.45           Speed-Networking, ett nätverkande i organiserad form med möjlighet till flertalet nya kontakter
19.45           Frivilligt nätverkande, för de som vill prata lite mer

Här anmäler du dig till den 21 mars!

Arkiv