Nyhet! Vi startar VD nätverk 9 december 2021

VD Nätverket – VD Lunch

Vi startar ett nytt nätverk inom Kista Business Network – VD Lunch – för VD:s på företag med omsättning på över 15 miljoner.

Syftet är att skapa kontakter och bygga relationer med andra företag i Kista, benchmarka samt bolla strategiska frågor kring att driva företag både nationellt och internationellt.
För att skapa dynamik i gruppen har vi bjudit in olika typer av B2B företag som befinner sig i olika skeden och det är ett begränsat antal platser om 10 st som är tillgängliga.

Första lunchen är planerad till 9 december och 6 företagsledare har redan signat upp en plats i nätverket.
VD Lunchen den 9:e sker i samarbete med Scandic Victoria Tower Kista

Finns frågor kring detta, maila till contact@kistabusinessnetwork.se

Vi bygger Kista med företagen!