Nyhet! Vi startar VD nätverk

VD Nätverket – VD Lunch

Vi har startat ett nytt nätverk inom Kista Business Network – VD Lunch – för VD:s på företag med omsättning på över 15 miljoner.

Syftet är att skapa kontakter och bygga relationer med andra företag i Kista, benchmarka samt bolla strategiska frågor kring att driva företag både nationellt och internationellt.
För att skapa dynamik i gruppen har vi bjudit in olika typer av företag som befinner sig i olika skeden och det är ett begränsat antal platser om 10 st som är tillgängliga.

Deltagande företag har valt att VD Lunchen hålls varannan månad på Scandic Victoria Tower Kista

Finns frågor eller önskan att ingå i gruppen maila intresse till contact@kistabusinessnetwork.se

Vi bygger Kista med företagen!