Allmänna villkor

1. Allmänna regler

Följande allmänna regler gäller på Kista Business Network.se.

Kontaktuppgifter: contact@kistabusinessnetwork.se

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Kista Business Network.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information.

Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen, att du inte längre samtycker till våra allmänna villkor eller att du bryter mot dessa allmänna villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av dig från våra tjänster och radera ditt medlemskonto.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker via ditt användarkonto. Om du upptäcker att någon obehörigen fått tillgång till ditt konto ska du omedelbart underrätta oss.

Har du accepterat att bli anmäld till Kista Business Networks nyhetsbrev och utskick kan avanmälan göras genom länk på respektive nyhetsbrev eller inbjudan.

Fotografering och filmning – Vi fotograferar och filmar på samtliga nätverksträffar och events och härmed godkänner du det. Finns särskilda önskemål kring detta så går det bra att meddela Kista Business Network via mail contact@kistabusinessnetwork.se

2. Behandling av personuppgifter

Vi på Kista Business Network i Sverige AB (nedan benämnda ”Kista Business Network” eller ”vi”) värnar om din integritet och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du delar med Kista Business Network som medlem på Kista Business Network.se. Kista Business Network ansvarar som personuppgiftsansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I dessa allmänna villkor avses med ”personuppgifter” all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer och med ”behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utlämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av uppgifter.

När du registrerar dig som medlem hos Kista Business Network kommer Kista Business Network samla in följande personuppgifter om dig: namn, företag, titel, företagsadress, e-postadress och mobilnummer

Kista Business Network behandlar dina personuppgifter i syfte att vi ska kunna fullgöra Kista Business Networks åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Kista Business Network kommer även att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive i direktmarknadsföringssyfte, och för att kunna tillhandahålla dig kundanpassad information.

Kista Business Network delar inte dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan därom ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära att uppgifter om dig som inte har behandlats i enlighet med tillämplig lag ska rättas, blockeras eller raderas. Om du vill erhålla en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller begära att vi rättar, blockerar eller raderar de personuppgifter som Kista Business Network behandlar om dig, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen som anges ovan.

I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att Kista Business Network behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående.

Din registrering som användare gäller tills vidare och vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att du raderar ditt konto eller meddelar Kista Business Network att uppgifterna ska raderas.

3. Cookies

Kista Business Network.se innehåller cookies. En cookie är en liten fil som Kista Business Network.se begär att få spara i din webbläsare och som lagras på din dator eller mobila enhet. Varje cookie innehåller en liten datamängd med information som exempelvis krävs för att du ska få tillgång till olika funktioner eller som används för att ”komma ihåg” ditt handlande eller preferenser över tid.

Kista Business Network använder två typer av cookies på Kista Business Network.se; (i) sessions cookies och (ii) permanenta cookies. Sessions cookies lagras enbart tillfälligt till dess att du lämnar Kista Business Network.se. Permanenta cookies lagras på din dator eller mobila enhet under en längre tid (cookien har då ett utgångsdatum) eller till dess att du själv tar bort dem.

Förstapartscookies är cookies som vi själva har placerat på Kista Business Network.se. Dessa innehåller information om användaren samt håller användaren inloggad. Vi delar inte denna information med tredje part.

Våra samarbetspartners, bland annat leverantörer av marknadsmaterial, analysverktyg och sociala medier, kan komma att placera cookies på din dator eller mobila enhet när du besöker Kista Business Network.se för att kunna leverera sina tjänster. Dessa cookies kallas for tredjepartscookies. Kista Business Network har inte möjlighet att kontrollera innehållet eller användandet av dessa cookies.

Du kan alltid blockera cookies och/eller radera cookies som redan har sparats på din dator eller mobila enhet genom att gå in på inställningarna i din webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies eller om du väljer att blockera och/eller radera cookies kommer Kista Business Network.se:s funktionalitet att försämras, dvs. du kommer inte kunna använda alla funktioner som vi erbjuder.